Pagina 16 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
3
15
GETRAINDE SPIERGROEP
Benen
Onder rug
Bui kspieren
3.12 Lopen en wandelen
Beves t ig de oefenr iem rond je middel en beves t ig
de twee lange oefenbanden aan de ver s te wand
van de spa. Zet de twee zwemjet s op en wandel of
loop tegen de jet s t ream in.