Pagina 19 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

Ca l Spas
®
- CS Le i s u r e nv
Square Point Bus iness Center
Harmon i es t raat 52
B-2300 Turnhout , Be l g i ë
Te l . +32 (0)14/44 . 20 . 24
©2013-2014 Cal Spas – CS Leisure nv. Alle rechten voorbehouden. Cal Spas, Cal Designs, Cal Flame en Cal Heat zijn handelsmerken
van LMS, Inc. Alle andere merken, productnamen, firmanamen, handelsnamen, handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van
hun respectievelijke eigenaars en worden met toestemming gebruikt. Cal Spas behoudt zich het recht voor zijn producten te allen
tijde zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren, te wijzigen of te beëindigen. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving veranderen. Niet alle functies zijn beschikbaar op alle producten. Afmetingen zijn bij benadering. Producten worden
geproduceerd onder Amerikaans patent. De patentnummers zijn beschikbaar op aanvraag. Foto’s en ander grafisch materiaal zijn enkel
voor illustratieve doeleinden en kunnen verschillen van het daadwerkelijk product. Alle 230/380 volt modellenmoeten worden geïnstalleerd
door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Ontworpen en gedrukt in België door www.gncgroup.com.