Pagina 5 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

Rowing Configuration
Rowing Bars
Medium Exercise
Bands
Short Exercise
Band
Running or Walking Configuration
Long Exercise Bands
Exercise Belt
Stretching Configuration
Long Exercise Bands
Ankle Bands
4
2. Set up
De onder s taande tekeningen i l lus t reren
hoe het mater iaal gebrui kt kan worden
oefenband beves t iging
beves t iging van de roei r iemen