Pagina 6 - cal_spas_fitness_manual_nl

Basis HTML versie

1
2
5
GETRAINDE SPIERGROEP
B iceps
Bovenrug
Schouder s midden
Schouder s achter
3. Fi tness programma
3.1 Seated row
Gebrui k de oefenui t rus t ing al z i t tend, probeer
je voeten s tabiel te houden, de bui kspieren
gespannen en de onder rug s tabiel . Houd je
armen ui tges t rekt met je el lebogen een k lein
beet je gebogen, je handpalmen wi j zen naar het
wateropperv lak . T rek de kabel s r icht ing bor s tkas t
en druk de schouderbladen tot tegen el kaar . Ga
langzaam terug naar de s tar tpos i t ie en herhaal .