Pagina 20 - cal_spas_fitness_brochure_nl

Basis HTML versie

©2013-2014 Cal Spas – CS Leisure nv/sa. Alle rechten voorbehouden. Cal Spas, Cal Designs, Cal Flame en Cal Heat zijn handelsmerken van LMS, Inc. Alle andere merken, productnamen, firmanamen, handelsnamen,
handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en worden met toestemming gebruikt. Cal Spas behoudt zich het recht voor zijn producten te allen tijde zonder voorafgaande
kennisgeving te verbeteren, te wijzigen of te beëindigen. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Niet alle functies zijn beschikbaar op alle producten. Afmetingen zijn bij benadering.
Producten worden geproduceerd onder Amerikaans patent. De patentnummers zijn beschikbaar op aanvraag. Foto’s en ander grafisch materiaal zijn enkel voor illustratieve doeleinden en kunnen verschillen van het
daadwerkelijk product. Alle 230/380 volt modellen moeten worden geïnstalleerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Ontworpen en gedrukt in België door www.gncgroup.com.
Ca l Spas
®
- CS Le i s u r e nv
Square Point Bus iness Center
Harmon i es t raat 52
B-2300 Turnhout , Be l g i ë
Te l . +32 14/44 . 20 . 24