Pagina 9 - cal_spas_fitness_brochure_nl

Basis HTML versie

Antibacteriële filter
Iedere Cal Spas filter is gemaakt uit anti-
bacteriële stof. Zo krijgt bacterievorming
in de filter geen kans en hebben de filters
een levensduur van minimum 1 jaar. Door-
dat ze gemaakt zijn van stof, kunnen ze ge-
makkelijk gereinigd worden met de tuinslang.
Helder en zuiver water is belangrijk in ieder gesloten systeem. Een slecht filtersysteem is
vaak de oorzaak van troebel en slecht geurend water. De veiligheid van u en uw familie
is voor ons van onschatbare waarde.
Het is dan ook geen wonder dat we bijzondere aandacht besteden aan het zuiver en
helder houden van uw zwemspa water.
Iedere Cal Spas is daarom voorzien van een uniek filtersysteem. Iedere antibacteriële
filter zit telkens in een nauw aansluitend compartiment waaruit de jetpompen aan-
zuigen. Op die manier moet het water tijdens de filtratiemodus sowieso de filter
passeren alvorens het terug in het bad terechtkomt. De jetpompen verzetten een
enorme hoeveelheid water binnen een korte tijdspanne en besparen zo energie.
Het wateroppervlakte wordt afgeroomd via een skimmer. Dit garandeert u kristalhelder
water, 24 uur per dag met een minimum aan onderhoud.
Zuiver water
24 uur per dag
XL Heater™
Wellicht de efficiëntste verwarming ter
wereld. Enkel de XL Heater heeft het ver-
warmingselement rond de rvs buis. Door
de vlottere doorloop en het grotere raak-
oppervlak, wordt het water sneller en
efficiënter opgewarmd. Het element zelf komt
nooit in aanraking met het water, waardoor
verkalking en corrosie wordt voorkomen.
Aqua Clear™ Filtratie
Een uniek systeem waarbij een onafhan-
kelijke pomp het water door de filter-
patronen en de verwarming pompt. Deze
pomp verbruikt minder energie dan een
massagepomp en is bovendien geruisloos.
Het warme water wordt zonder omwegen
rechtstreeks in het bad gespoten, wat leidt
tot minder warmteverlies onderweg.
Pure Silk™ ozonator
Dit toestel verhoogt het actief zuurstofgehalte
in het water. Actieve zuurstof neutraliseert al
het vuil in de spa en vernietigd op een natuur-
lijke maar uiterst efficiënte wijze bacteriën.
Hierdoor wordt het chemicaliënverbruik aan-
zienlijk verminderd. Dit is beter voor het milieu.